Výstružníky Tvrdých Karbidů, Výstružníky Rovinných Stop