สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX03)

สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX03)

สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX03)
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ NOเหมาะสม
แทรก
มิติอุปกรณ์
DDLL1L2
WJ14-WCMX03 WCMX030208 14 20 110 42 50 FC5-2510 T8
WJ15-WCMX03 WCMX030208 15 20 113 45 50 FC5-2510 T8
WJ16-WCMX03 WCMX030208 16 20 116 48 50 FC5-2510 T8
WJ17-WCMX03 WCMX030208 17 20 119 51 50 FC5-2510 T8
WJ18-WCMX03 WCMX030208 18 20 122 54 50 FC5-2510 T8
WJ19-WCMX03 WCMX030208 19 20 125 57 50 FC5-2510 T8