สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX04)

สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX04)

สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX04)
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ NOเหมาะสม
แทรก
มิติอุปกรณ์
DDLL1L2
WJ20-WCMX04 WCMX040208 20 25 133 60 55 FC5-2510 T8
WJ21-WCMX04 WCMX040208 21 25 136 63 55 FC5-2510 T8
WJ22-WCMX04 WCMX040208 22 25 139 66 55 FC5-2510 T8
WJ23-WCMX04 WCMX040208 23 25 142 69 55 FC5-2510 T8
WJ24-WCMX04 WCMX040208 24 25 145 72 55 FC5-2510 T8