สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX05)

สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX05)

สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX05)
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ NOเหมาะสม
แทรก
มิติอุปกรณ์
DDLL1L2
WJ25-WCMX05 WCMX050308 25 25 155 75 60 FC5-2510 T8
WJ26-WCMX05 WCMX050308 26 25 158 78 60 FC5-2510 T8
WJ27-WCMX05 WCMX050308 27 25 161 81 60 FC5-2510 T8
WJ28-WCMX05 WCMX050308 28 25 164 84 60 FC5-2510 T8
WJ29-WCMX05 WCMX050308 29 25 167 87 60 FC5-2510 T8
WJ30-WCMX05 WCMX050308 30 25 170 90 60 FC5-2510 T8