สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX06)

สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX06)

สว่านความเร็วสูง (WJ-WCMX06)
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ NOเหมาะสม
แทรก
มิติอุปกรณ์
DDLL1L2
WJ31-WCMX06 WCMX060308 วันที่ 31 32 178 93 60 FC5-2510 T8
WJ32-WCMX06 WCMX060308 32 32 181 96 60 FC5-2510 T8
WJ33-WCMX06 WCMX060308 33 32 184 99 60 FC5-2510 T8
WJ34-WCMX06 WCMX060308 34 32 187 102 60 FC5-2510 T8
WJ35-WCMX06 WCMX060308 35 32 190 105 60 FC5-2510 T8
WJ36-WCMX06 WCMX060308 36 32 193 108 60 FC5-2510 T8
WJ37-WCMX06 WCMX060308 37 32 196 111 60 FC5-2510 T8
WJ38-WCMX06 WCMX060308 38 32 199 114 60 FC5-2510 T8
WJ39-WCMX06 WCMX060308 39 32 202 117 60 FC5-2510 T8