ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ยาวคอสั้นขลุ่ย 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ยาวคอสั้นขลุ่ย 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ยาวคอสั้นขลุ่ย 2 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ R Dia EFC.L. OAL Shank Dia
HMR20402 R0.2 2 50 4
HMR20404 R0.2 4 50 4
HMR20502 R0.25 2 50 4
HMR20504 R0.25 4 50 4
HMR20506 R0.25 6 50 4
HMR20602 R0.3 2 50 4
HMR20604 R0.3 4 50 4
HMR20606 R0.3 6 50 4
HMR20608 R0.3 8 50 4
HMR20804 R0.4 4 50 4
HMR20806 R0.4 6 50 4
HMR20808 R0.4 8 50 4
HMR20810 R0.4 10 50 4
HMR21004 R0.5 4 50 4
HMR21006 R0.5 6 50 4
HMR21008 R0.5 8 50 4
HMR21010 R0.5 10 50 4
HMR21012 R0.5 12 50 4
HMR21504 R0.75 4 50 4
HMR21506 R0.75 6 50 4
HMR21508 R0.75 8 50 4
HMR21510 R0.75 10 50 4
HMR21512 R0.75 12 50 4
HMR22006 R1.0 6 50 4
HMR22008 R1.0 8 50 4
HMR22010 R1.0 10 50 4
HMR22012 R1.0 12 50 4
HMR22014 R1.0 14 50 4
HMR22016 R1.0 16 50 4
HMR23008 R1.5 8 50 4
HMR23010 R1.5 10 50 4
HMR23012 R1.5 12 50 4
HMR23014 R1.5 14 50 4
HMR23016 R1.5 16 75 4
HMR23020 R1.5 20 75 4
HMR24012-6 R2.0 12 75 6
HMR24014-6 R2.0 14 75 6
HMR24016-6 R2.0 16 75 6
HMR24020-6 R2.0 20 75 6
HMR24025-6 R2.0 25 75 6