ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
LR2010F R0.5 2 75 4
LR2015F R0.75 3 75 4
LR2020F R1 4 75 4
LR2030F R1.5 6 75 4
LR2040F R2 8 75 4
LR2030-3 R1.5 6 75 3
LR2010-75-6 R0.5 2 75 6
LR2015-75-6 R0.75 3 75 6
LR2020-75-6 R1 4 75 6
LR2030-75-6 R1.5 6 75 6
LR2040-75-6 R2 8 75 6
LR2050-75-6 R2.5 10 75 6
LR2060-75-6 R3 12 75 6
LR2080-75 R4 16 75 8
LR2030F-100 R1.5 6 100 4
LR2040F-100 R2 8 100 4
LR2020-100-6 R1 4 75 6
LR2030-100-6 R0.75 6 75 6
LR2040-100-6 R1 8 75 6
LR2050-100-6 R2.5 10 100 6
LR2060-100-6 R3 12 100 6
LR2080-100 R4 16 100 8
LR20100-100 R5 20 100 10
LR20120-100 R6 24 100 12
XLR2060-6 R3 12 150 6
XLR2080 R4 16 150 8
XLR2100 R5 20 150 10
XLR2120 R6 24 150 12
XLR2160 R8 32 150 16
XLR2200 R10 40 150 20