ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
LR2AL010F R0.5 2 75 4
LR2AL015F R0.75 3 75 4
LR2AL020F R1 4 75 4
LR2AL030F R1.5 6 75 4
LR2AL030-3 R1.5 6 75 4
LR2AL040F R2 8 75 4
LR2AL010-75-6 R0.5 2 75 6
LR2AL015-75-6 R0.75 3 75 6
LR2AL020-75-6 R1 4 75 6
LR2AL030-75-6 R1.5 6 75 6
LR2AL040-75-6 R2 8 75 6
LR2AL050-75-6 R2.5 10 75 6
LR2AL060-75-6 R3 12 75 6
LR2AL080-75 R4 16 75 8
LR2AL020-100-6 R1 4 100 6
LR2AL030F-100 R1.5 6 100 4
LR2AL030-100-3 R1.5 6 100 3
LR2AL030-100-6 R1.5 6 100 6
LR2AL040F-100 R2 8 100 4
LR2AL040-100-6 R2 8 100 6
LR2AL050-100-6 R2.5 10 100 6
LR2AL060-100-6 R3 12 100 6
LR2AL080-100 R4 16 100 8
LR2AL0100-100 R5 20 100 10
LR2AL0120-100 R6 24 100 12
XLR2AL060-6 R3 12 150 6
XLR2AL080 R4 16 150 8
XLR2AL100 R5 20 150 10
XLR2AL120 R6 24 150 12
XLR2AL160 R8 32 150 16
XLR2AL200 R10 40 150 20