ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวเรียวคอ 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวเรียวคอ 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวเรียวคอ 2 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
MBN20103-6 R0.5 2 75 6
MBN20105-6 R0.5 2 75 6
MBN20203-6 R1 4 100 6
MBN20205-6 R1 4 100 6
MBN20315-6 R1.5 6 100 6
MBN20303-6 R1.5 6 100 6
MBN20415-6 R2 8 100 6
MBN20403-6 R2 8 100 6
MBN20603 R3 12 100 8
MBN20605 R3 12 100 10
MBN20603 R3 12 150 8
MBN20605 R3 12 150 10
MBN20803 R4 16 100 10
MBN20805 R4 16 100 12
MBN20803 R4 16 150 10
MBN20805 R4 16 150 12
MBN21003 R5 20 100 12
MBN21003 R5 20 150 12
MBN21205 R6 24 100 16
MBN21205 R6 24 150 16