ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวเรียวคอ 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวเรียวคอ 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวเรียวคอ 2 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
MBN2AL0103-6 R0.5 2 75 6
MBN2AL0105-6 R0.5 2 75 6
MBN2AL0203-6 R1 4 100 6
MBN2AL0205-6 R1 4 100 6
MBN2AL0315-6 R1.5 6 100 6
MBN2AL0303-6 R1.5 6 100 6
MBN2AL0415-6 R2 8 100 6
MBN2AL0403-6 R2 8 100 6
MBN2AL0603 R3 12 100 8
MBN2AL0605 R3 12 100 10
MBN2AL0603B R3 12 150 8
MBN2AL0605B R3 12 150 10
MBN2AL0803 R4 16 100 10
MBN2AL0805 R4 16 100 12
MBN2AL0803B R4 16 150 10
MBN2AL0805B R4 16 150 12
MBN2AL1003 R5 20 100 12
MBN2AL1003B R5 20 150 12
MBN2AL1205 R6 24 100 16
MBN2AL1205B R6 24 150 16