ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills (ดาบสำหรับความเร็วสูงและมีความแข็ง)

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills (ดาบสำหรับความเร็วสูงและมีความแข็ง)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills (ดาบสำหรับความเร็วสูงและมีความแข็ง)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ R Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
MR2010G R0.5 2 50 4
MR2015G R0.75 3 50 4
MR2020G R1.0 4 50 4
MR2025G R1.25 5 50 4
MR2030G R1.50 6 50 4
MR2035G R1.75 7 50 4
MR2040G R2.0 8 50 4
MR2045G R2.25 9 50 6
MR2050G R2.50 10 50 6
MR2055G R2.75 11 50 6
MR2060G R3.0 12 50 6
MR2065G R3.25 12 60 8
MR2070G R3.50 12 60 8
MR2075G R3.75 14 60 8
MR2080G R4.0 16 60 8
MR2090G R4.50 18 75 10
MR2100G R5.0 20 75 10
MR2120G R6.0 24 75 12
MR2160G R8.0 32 100 16
MR2200G R10.0 40 100 20