ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ไมโครขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ไมโครขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ไมโครขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
MR2002-3 R0.10 0.4 50 3
MR2003-3 R0.15 0.6 50 3
MR2004-3 R0.20 0.8 50 3
MR2005-3 R0.25 1.0 50 3
MR2006-3 R0.30 1.2 50 3
MR2007-3 R0.35 1.4 50 3
MR2008-3 R0.40 1.6 50 3
MR2009-3 R0.45 1.8 50 3
MR2002 R0.10 0.4 50 4
MR2003 R0.15 0.6 50 4
MR2004 R0.20 0.8 50 4
MR2005 R0.25 1.0 50 4
MR2006 R0.30 1.2 50 4
MR2007 R0.35 1.4 50 4
MR2008 R0.40 1.6 50 4
MR2009 R0.45 1.8 50 4
MR2012 R0.60 2.4 50 4
MR2014 R0.70 2.8 50 4
MR2016 R0.80 3.2 50 4
MR2018 R0.90 3.6 50 4