ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
MR2010 R0.5 2 50 4
MR2015 R0.75 3 50 4
MR2020 R1.0 4 50 4
MR2025 R1.25 5 50 4
MR2030 R1.5 6 50 4
MR2035 R1.75 7 50 4
MR2040 R2.0 8 50 4
MR2045-6 R2.25 9 50 6
MR2050-6 R2.5 10 50 6
MR2055-6 R2.75 11 50 6
MR2060-6 R3.0 12 50 6
MR2065 R3.25 12 60 8
MR2070 R3.5 12 60 8
MR2075 R3.75 14 60 8
MR2080 R4.0 16 60 8
MR2090 R4.5 18 75 10
MR2100 R5.0 20 75 10
MR2120 R6.0 24 75 12
MR2160 R8.0 32 100 16
MR2200 R10 40 100 20
MR2010-3 R0.5 2 50 3
MR2015-3 R0.75 3 50 3
MR2020-3 R1.0 4 50 3
MR2025-3 R1.25 5 50 3
MR2030-3 R1.5 6 50 3
MR2010-6 R0.5 2 50 6
MR2015-6 R0.75 3 50 6
MR2020-6 R1.0 4 50 6
MR2030-6 R1.5 6 50 6
MR2040-6 R2.0 8 50 6