ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ฟลอริด้า Dia ระยะเวลาในฟลอริด้า OAL Shank Dia
MR2AL010 R0.5 2 50 4
MR2AL015 R0.75 3 50 4
MR2AL020 R1 4 50 4
MR2AL025 R1.25 5 50 4
MR2AL030 R1.5 6 50 4
MR2AL035 R1.75 7 50 4
MR2AL040 R2 8 50 4
MR2AL045-6 R2.25 9 50 6
MR2AL050-6 R2.50 10 50 6
MR2AL055-6 R2.75 11 50 6
MR2AL060-6 R3.00 12 50 6
MR2AL065 R3.25 12 60 8
MR2AL070 R3.50 12 60 8
MR2AL075 R3.75 14 60 8
MR2AL080 R4.00 16 60 8
MR2AL090 R4.50 18 75 10
MR2AL100 R5 20 75 10
MR2AL120 R6 24 75 12
MR2AL160 R8 32 100 16
MR2AL200 R10 40 100 20

ประเภทเลขที่ ฟลอริด้า Dia ระยะเวลาในฟลอริด้า OAL Shank Dia
MR2AL010-3 R0.5 2 50 3
MR2AL015-3 R0.75 3 50 3
MR2AL020-3 R1 4 50 3
MR2AL025-3 R1.25 5 50 3
MR2AL030-3 R1.5 6 50 3
MR60AL0010 R0.5 2 50 6
MR60AL0015 R0.75 3 50 6
MR60AL0020 R1 4 50 6
MR60AL0030 R1.5 6 50 6
MR60AL0040 R2.00 8 50 6