ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
MR4 010 R0.5 2 50 4
MR4 015 R0.75 3 50 4
MR4 020 R1 4 50 4
MR4 030 R1.5 6 50 4
MR4 040 R2 8 50 4
MR4 050-6 R2.5 10 50 6
MR4 060-6 R3 12 50 6
MR4 080 R4 16 60 8
MR4 100 R5 20 75 10
MR4 120 R6 24 75 12
MR4 160 R8 32 100 16
MR4 200 R10 40 100 20