ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย, บอล End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย, บอล End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 4 ขลุ่ย, บอล End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
MR4AL010 R0.5 2 50 4
MR4AL015 R0.75 3 50 4
MR4AL020 R1 4 50 4
MR4AL030 R1.5 6 50 4
MR4AL040 R2 8 50 4
MR4AL050-6 R2.5 10 50 6
MR4AL060-6 R3 12 50 6
MR4AL080 R4 16 60 8
MR4AL100 R5 20 75 10
MR4AL120 R6 24 75 12
MR4AL160 R8 32 100 16
MR4AL200 R10 40 100 20