ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวดอกมุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวดอกมุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวดอกมุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
2LRM0302R 3.0 R0.2 8 75 4
2LRM0305R 3.0 R0.5 8 75 4
2LRM0310R 3.0 R1.0 8 75 4
2LRM0402R 4.0 R0.2 10 75 4
2LRM0405R 4.0 R0.5 10 75 4
2LRM0410R 4.0 R1.0 10 75 4
2LRM0405RB 4.0 R0.5 10 100 6
2LRM0505RB 5.0 R0.5 12 100 6
2LRM0510RB 5.0 R1.0 12 100 6
2LRM0602RB 6.0 R0.2 15 100 6
2LRM0605RB 6.0 R0.5 15 100 6
2LRM0610R 6.0 R1.0 15 75 6
2LRM0615R 6.0 R1.5 15 75 6
2LRM0620R 6.0 R2.0 15 75 6
2LRM0805R 8.0 R0.5 20 75 8
2LRM0810RB 8.0 R1.0 20 100 8
2LRM0610RB 6.0 R1.0 15 100 6
2LRM0615RB 6.0 R1.5 15 100 6
2LRM0620RB 6.0 R2.0 15 100 6
2LRM0805RB 8.0 R0.5 20 100 8
2LRM0810RB 8.0 R1.0 20 100 8
2LRM0815RB 8.0 R1.5 20 100 8
2LRM0820RB 8.0 R2.0 20 100 8
2LRM1005R 10.0 R0.5 25 100 10
2LRM1010R 10.0 R1.0 25 100 10
2LRM1015R 10.0 R1.5 25 100 10
2LRM1020R 10.0 R2.0 25 100 10
2LRM1030R 10.0 R3.0 25 100 10
2LRM1205R 12.0 R0.5 30 100 12
2LRM1210R 12.0 R1.0 30 100 12
2LRM1215R 12.0 R1.5 30 100 12
2LRM1220R 12.0 R2.0 30 100 12
2LRM1230R 12.0 R3.0 30 100 12