ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ยมุมรัศมี End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ยมุมรัศมี End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, ดอกยาว 2 ขลุ่ยมุมรัศมี End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
2LRMAL0302R 3.0 R0.2 8 75 4
2LRMAL0305R 3.0 R0.5 8 75 4
2LRMAL0310R 3.0 R1.0 8 75 4
2LRMAL0402R 4.0 R0.2 10 75 4
2LRMAL0405R 4.0 R0.5 10 75 4
2LRMAL0410R 4.0 R1.0 10 75 4
2LRMAL0405RB 4.0 R0.5 10 100 6
2LRMAL0505RB 5.0 R0.5 12 100 6
2LRMAL0510RB 5.0 R1.0 12 100 6
2LRMAL0602RB 6.0 R0.2 15 100 6
2LRMAL0605RB 6.0 R0.5 15 100 6
2LRMAL0610RB 6.0 R1.0 15 100 6
2LRMAL0615RB 6.0 R1.5 15 100 6
2LRMAL0620RB 6.0 R2.0 15 100 6
2LRMAL0805RB 8.0 R0.5 20 100 8
2LRMAL0810RB 8.0 R1.0 20 100 8
2LRMAL0815RB 8.0 R1.5 20 100 8
2LRMAL0820RB 8.0 R2.0 20 100 8
2LRMAL1005R 10.0 R0.5 25 100 10
2LRMAL1010R 10.0 R1.0 25 100 10
2LRMAL1015R 10.0 R1.5 25 100 10
2LRMAL1020R 10.0 R2.0 25 100 10
2LRMAL1030R 10.0 R3.0 25 100 10
2LRMAL1205R 12.0 R0.5 30 100 12
2LRMAL1210R 12.0 R1.0 30 100 12
2LRMAL1215R 12.0 R1.5 30 100 12
2LRMAL1220R 12.0 R2.0 30 100 12
2LRMAL1230R 12.0 R3.0 30 100 12