ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
2rm 0102R 1.0 R0.2 2.5 50 4
2rm 01502R 1.5 R0.2 4.0 50 4
2rm 01505R 1.5 R0.5 4.0 50 4
2rm 0202R 2.0 R0.2 5.0 50 4
2rm 0205R 2.0 R0.5 5.0 50 4
2rm 02502R 2.5 R0.2 6.0 50 4
2rm 02505R 2.5 R0.5 6.0 50 4
2rm 0303R-3 3.0 R0.3 8.0 50 3
2rm 0305R-3 3.0 R0.5 8.0 50 3
2rm 0302R 3.0 R0.2 8.0 50 4
2rm 0305R 3.0 R0.5 8.0 50 4
2rm 0310R 3.0 R1.0 8.0 50 4
2rm 0402R 4.0 R0.2 10.0 50 4
2rm 0405R 4.0 R0.5 10.0 50 4
2rm 0410R 4.0 R1.0 10.0 50 4
2rm 0505R 5.0 R0.5 12.0 50 6
2rm 0510R 5.0 R1.0 12.0 50 6
2rm 0602R 6.0 R0.2 15.0 50 6
2rm 0605R 6.0 R0.5 15 50 6
2rm 0610R 6.0 R1.0 15 50 6
2rm 0615R 6.0 R1.5 15 50 6
2rm 0620R 6.0 R2.0 15 50 6
2rm 0805R 8.0 R0.5 20 60 8
2rm 0810R 8.0 R1.0 20 60 8
2rm 0815R 8.0 R1.5 20 60 8
2rm 0820R 8.0 R2.0 20 60 8
2rm 1005R 10.0 R0.5 25 75 10
2rm 1010R 10.0 R1.0 25 75 10
2rm 1015R 10.0 R1.5 25 75 10
2rm 1020R 10.0 R2.0 25 75 10
2rm 1025R 10.0 R2.5 25 75 10
2rm 1030R 10.0 R3.0 25 75 10
2rm 1205R 12.0 R0.5 30 75 12
2rm 1210R 12.0 R1.0 30 75 12
2rm 1215R 12.0 R1.5 30 75 12
2rm 1220R 12.0 R2.0 30 75 12
2rm 1225R 12.0 R2.5 30 75 12
2rm 1230R 12.0 R3.0 30 75 12