ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
2RMAL0102R 1.0 R0.2 2.5 50 4
2RMAL01502R 1.5 R0.2 4.0 50 4
2RMAL01505R 1.5 R0.5 4.0 50 4
2RMAL0202R 2.0 R0.2 5.0 50 4
2RMAL0205R 2.0 R0.5 5.0 50 4
2RMAL02502R 2.5 R0.2 6.0 50 4
2RMAL02505R 2.5 R0.5 6.0 50 4
2RMAL0302R 3.0 R0.2 8.0 50 4
2RMAL0302R-3 3.0 R0.2 8.0 50 3
2RMAL0305R 3.0 R0.5 8.0 50 4
2RMAL0305R-3 3.0 R0.5 8.0 50 3
2RMAL0310R 3.0 R1.0 8.0 50 4
2RMAL0402R 4.0 R0.2 10.0 50 4
2RMAL0405R 4.0 R0.5 10.0 50 4
2RMAL0410R 4.0 R1.0 10.0 50 4
2RMAL0505R 5.0 R0.5 12.0 50 6
2RMAL0510R 5.0 R1.0 12.0 50 6
2RMAL0602R 6.0 R0.2 15.0 50 6
2RMAL0605R 6.0 R0.5 15 50 6
2RMAL0610R 6.0 R1.0 15 50 6
2RMAL0615R 6.0 R1.5 15 50 6
2RMAL0620R 6.0 R2.0 15 50 6
2RMAL0805R 8.0 R0.5 20 60 8
2RMAL0810R 8.0 R1.0 20 60 8
2RMAL0815R 8.0 R1.5 20 60 8
2RMAL0820R 8.0 R2.0 20 60 8
2RMAL1005R 10.0 R0.5 25 75 10
2RMAL1010R 10.0 R1.0 25 75 10
2RMAL1015R 10.0 R1.5 25 75 10
2RMAL1020R 10.0 R2.0 25 75 10
2RMAL1025R 10.0 R2.5 25 75 10
2RMAL1030R 10.0 R3.0 25 75 10
2RMAL1205R 12.0 R0.5 30 75 12
2RMAL1210R 12.0 R1.0 30 75 12
2RMAL1215R 12.0 R1.5 30 75 12
2RMAL1220R 12.0 R2.0 30 75 12
2RMAL1225R 12.0 R2.5 30 75 12
2RMAL1230R 12.0 R3.0 30 75 12