ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขามุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขามุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขามุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
4LRM0302R 3 R0.2 8 75 4
4LRM0305R 3 R0.5 8 75 4
4LRM0305R-3 3 R0.5 8 75 3
4LRM0310R 3 R1 8 75 4
4LRM0402R 4 R0.2 10 75 4
4LRM0405R 4 R0.5 10 75 4
4LRM0410R 4 R1 10 75 4
4LRM0405R-6 4 R0.5 10 75 6
4LRM0605R 6 R0.5 15 75 6
4LRM0610R 6 R1 15 75 6
4LRM0805R 8 R0.5 20 75 8
4LRM0810R 8 R1 20 75 8
4LRM0405RB 4 R0.5 10 100 4
4LRM0505RB 5 R0.5 12 100 6
4LRM0510RB 5 R1 12 100 6
4LRM0602RB 6 R0.2 15 100 6
4LRM0605RB 6 R0.5 15 100 6
4LRM0610RB 6 R1 15 100 6
4LRM0615RB 6 R1.5 15 100 6
4LRM0620RB 6 R2 15 100 6
4LRM0805RB 8 R0.5 20 100 8
4LRM0810RB 8 R1 20 100 8
4LRM0815RB 8 R1.5 20 100 8
4LRM0820RB 8 R2 20 100 8
4LRM1005R 10 R0.5 25 100 10
4LRM1010R 10 R1 25 100 10
4LRM1015R 10 R1.5 25 100 10
4LRM1020R 10 R2 25 100 10
4LRM1030R 10 R3 25 100 10
4LRM1205R 12 R0.5 30 100 12
4LRM1210R 12 R1 30 100 12
4LRM1215R 12 R1.5 30 100 12
4LRM1220R 12 R2 30 100 12
4LRM1230R 12 R3 30 100 12