ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia มุม R ขลุ่ย lengh OAL Shank Dia
4RM0102R 1.0 R0.2 2.5 50 4
4RM01502R 1.5 R0.2 4 50 4
4RM01505R 1.5 R0.5 4 50 4
4RM0202R 2.0 R0.2 5 50 4
4RM0205R 2.0 R0.5 5 50 4
4RM02502R 2.5 R0.2 6 50 4
4RM02505R 2.5 R0.5 6 50 4
4RM0302R 3.0 R0.2 8 50 4
4RM0302R-3 3.0 R0.2 8 50 3
4RM0303R-3 3.0 R0.3 8 50 3
4RM0305R 3.0 R0.5 8 50 4
4RM0305R-3 3.0 R0.5 8 50 3
4RM0310R 3.0 R1.0 8 50 4
4RM0310R-3 3.0 R1.0 8 50 3
4RM0402R 4.0 R0.2 10 50 4
4RM0403R 4.0 R0.3 10 50 4
4RM0405R 4.0 R0.5 10 50 4
4RM0405R-6 4.0 R0.5 10 50 6
4RM0410R 4.0 R1.0 10 50 4
4RM0410R-6 4.0 R1.0 10 50 6
4RM0505R 5.0 R0.5 12 50 6
4RM0510R 5.0 R1.0 12 50 6
4RM0602R 6.0 R0.2 15 50 6
4RM0605R 6.0 R0.5 15 50 6
4RM0610R 6.0 R1.0 15 50 6
4RM0615R 6.0 R1.5 15 50 6
4RM0620R 6.0 R2.0 15 50 6
4RM0805R 8.0 R0.5 20 60 8
4RM0810R 8.0 R1.0 20 60 8
4RM0815R 8.0 R1.5 20 60 8
4RM0820R 8.0 R2.0 20 60 8
4RM1005R 10.0 R0.5 25 75 10
4RM1010R 10.0 R1.0 25 75 10
4RM1015R 10.0 R1.5 25 75 10
4RM1020R 10.0 R2.0 25 75 10
4RM1025R 10.0 R2.5 25 75 10
4RM1030R 10.0 R3.0 25 75 10
4RM1205R 12.0 R0.5 30 75 12
4RM1210R 12.0 R1.0 30 75 12
4RM1215R 12.0 R1.5 30 75 12
4RM1220R 12.0 R2.0 30 75 12
4RM1225R 12.0 R2.5 30 75 12
4RM1230R 12.0 R3.0 30 75 12