ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 4 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia มุม R ขลุ่ย lengh OAL Shank Dia
4RMAL0102R 1.0 R0.2 2.5 50 4
4RMAL01502R 1.5 R0.2 4 50 4
4RMAL01505R 1.5 R0.5 4 50 4
4RMAL0202R 2.0 R0.2 5 50 4
4RMAL0205R 2.0 R0.5 5 50 4
4RMAL02502R 2.5 R0.2 6 50 4
4RMAL02505R 2.5 R0.5 6 50 4
4RMAL0302R 3.0 R0.2 8 50 4
4RMAL0302R-3 3.0 R0.2 8 50 3
4RMAL0303R-3 3.0 R0.3 8 50 3
4RMAL0305R 3.0 R0.5 8 50 4
4RMAL0305R-3 3.0 R0.5 8 50 3
4RMAL0310R 3.0 R1.0 8 50 4
4RMAL0310R-3 3.0 R1.0 8 50 3
4RMAL0402R 4.0 R0.2 10 50 4
4RMAL0403R 4.0 R0.3 10 50 4
4RMAL0405R 4.0 R0.5 10 50 4
4RMAL0410R 4.0 R1.0 10 50 4
4RMAL0405R-6 4.0 R0.5 10 50 6
4RMAL0410R-6 4.0 R1.0 10 50 6
4RMAL0505R 5.0 R0.5 12 50 6
4RMAL0510R 5.0 R1.0 12 50 6
4RMAL0602R 6.0 R0.2 15 50 6
4RMAL0605R 6.0 R0.5 15 50 6
4RMAL0610R 6.0 R1.0 15 50 6
4RMAL0615R 6.0 R1.5 15 50 6
4RMAL0620R 6.0 R2.0 15 50 6
4RMAL0805R 8.0 R0.5 20 60 8
4RMAL0810R 8.0 R1.0 20 60 8
4RMAL0815R 8.0 R1.5 20 60 8
4RMAL0820R 8.0 R2.0 20 60 8
4RMAL1005R 10.0 R0.5 25 75 10
4RMAL1010R 10.0 R1.0 25 75 10
4RMAL1015R 10.0 R1.5 25 75 10
4RMAL1020R 10.0 R2.0 25 75 10
4RMAL1025R 10.0 R2.5 25 75 10
4RMAL1030R 10.0 R3.0 25 75 10
4RMAL1205R 12.0 R0.5 30 75 12
4RMAL1210R 12.0 R1.0 30 75 12
4RMAL1215R 12.0 R1.5 30 75 12
4RMAL1220R 12.0 R2.0 30 75 12
4RMAL1225R 12.0 R2.5 30 75 12
4RMAL1230R 12.0 R3.0 30 75 12