ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 6 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 6 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, มุมรัศมี 6 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
TYPE NO เส้นผ่าศูนย์กลาง มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
H60RW0605R 6.0 R0.5 16 50 6
H60RW0610R 6.0 R1.0 16 50 6
H60RW0805R 8.0 R0.5 20 60 8
H60RW0810R 8.0 R1.0 20 60 8
H60RW1010 R 10.0 R1.0 25 75 10
H60RW1210 R 12.0 R1.0 30 75 12
H60RW1610 R 16.0 R1.0 40 100 16
H60RW1620 R 16.0 R2.0 40 100 16
H60RW2020 R 20.0 R2.0 45 100 20