ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, คอยาว, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, คอยาว, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, คอยาว, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia คอ Dia CORNOR R ขลุ่ยยาว EFC ความยาว OAL Shank Dia
HRM1006R 1.0 0.95 0.2 1.5 6 50 4
HRM1008R 1.0 0.95 0.2 1.5 8 50 4
HRM1010R 1.0 0.95 0.2 1.5 10 50 4
HRM1012R 1.0 0.95 0.2 1.5 12 50 4
HRM1508R 1.5 1.44 0.2 2.0 8 50 4
HRM1510R 1.5 1.44 0.2 2.0 10 50 4
HRM1512R 1.5 1.44 0.2 2.0 12 50 4
HRM1516R 1.5 1.44 0.2 2.0 16 50 4
HRM2008R 2.0 1.92 0.2 3.0 8 50 4
HRM2010R 2.0 1.92 0.2 3.0 10 50 4
HRM2012R 2.0 1.92 0.2 3.0 12 50 4
HRM2016R 2.0 1.92 0.2 3.0 16 50 4
HRM2020R 2.0 1.92 0.2 3.0 20 50 4
HRM2510R 2.5 2.4 0.2 3.0 10 50 4
HRM2512R 2.5 2.4 0.2 3.0 12 50 4
HRM2516R 2.5 2.4 0.2 3.0 16 50 4
HRM2520R 2.5 2.4 0.2 3.0 20 50 4
HRM3010R 3.0 2.9 0.2 4.0 10 50 6
HRM3012R 3.0 2.9 0.2 4.0 12 50 6
HRM3016R 3.0 2.9 0.2 4.0 16 50 6
HRM3020R 3.0 2.9 0.2 4.0 20 60 6
HRM3025R 3.0 2.9 0.2 4.0 25 60 6