ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, คอยาว, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, คอยาว, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, คอยาว, มุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia คอ Dia CORNOR R ขลุ่ยเลน EFC บางเลน OAL Sh Dia
HRMAL1006R 1.0 0.95 0.2 1.5 6 50 4
HRMAL1008R 1.0 0.95 0.2 1.5 8 50 4
HRMAL1010R 1.0 0.95 0.2 1.5 10 50 4
HRMAL1012R 1.0 0.95 0.2 1.5 12 50 4
HRMAL1508R 1.5 1.44 0.2 2.0 8 50 4
HRMAL1510R 1.5 1.44 0.2 2.0 10 50 4
HRMAL1512R 1.5 1.44 0.2 2.0 12 50 4
HRMAL1516R 1.5 1.44 0.2 2.0 16 50 4
HRMAL2008R 2.0 1.92 0.2 3.0 8 50 4
HRMAL2010R 2.0 1.92 0.2 3.0 10 50 4
HRMAL2012R 2.0 1.92 0.2 3.0 12 50 4
HRMAL2016R 2.0 1.92 0.2 3.0 16 50 4
HRMAL2020R 2.0 1.92 0.2 3.0 20 50 4
HRMAL2510R 2.5 2.4 0.2 3.0 10 50 4
HRMAL2512R 2.5 2.4 0.2 3.0 12 50 4
HRMAL2516R 2.5 2.4 0.2 3.0 16 50 4
HRMAL2520R 2.5 2.4 0.2 3.0 20 50 4
HRMAL3010R 3.0 2.9 0.2 4.0 10 50 6
HRMAL3012R 3.0 2.9 0.2 4.0 12 50 6
HRMAL3016R 3.0 2.9 0.2 4.0 16 50 6
HRMAL3020R 3.0 2.9 0.2 4.0 20 60 6
HRMAL3025R 3.0 2.9 0.2 4.0 25 60 6