ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ยาวคอสั้นขลุ่ยมุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ยาวคอสั้นขลุ่ยมุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์ยาวคอสั้นขลุ่ยมุมรัศมี 2 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia คอ Dia มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
HSER0402R 4 3.90 0.2 6 50 6
HSER0405R 4 3.90 0.5 6 50 6
HSER0602R 6 5.80 0.2 8 50 6
HSER0605R 6 5.80 0.5 8 50 6
HSER0610R 6 5.80 1.0 8 50 6
HSER0802R 8 7.70 0.2 10 60 8
HSER0805R 8 7.70 0.5 10 60 8
HSER0810R 8 7.70 1.0 10 60 8
HSER1003R 10 9.60 0.3 12 75 10
HSER1005R 10 9.60 0.5 12 75 10
HSER1010R 10 9.60 1.0 12 75 10
HSER1020R 10 9.60 2.0 12 75 10
HSER1210R 12 11.5 1.0 15 75 12
HSER1220R 12 11.5 2.0 15 75 12