ยาวคอสั้นขลุ่ย 2 ขลุ่ยมุมรัศมี End Mills

ยาวคอสั้นขลุ่ย 2 ขลุ่ยมุมรัศมี End Mills

Material

ยาวคอสั้นขลุ่ย 2 ขลุ่ยมุมรัศมี End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia คอ Dia มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
HSERAL0402R 4.0 3.90 0.2 6 50 6
HSERAL0405R 4.0 3.90 0.5 6 50 6
HSERAL0602R 6.0 5.80 0.2 8 50 6
HSERAL0605R 6.0 5.80 0.5 8 50 6
HSERAL0610R 6.0 5.80 1.0 8 50 6
HSERAL0802R 8.0 7.70 0.2 10 60 8
HSERAL0805R 8.0 7.70 0.5 10 60 8
HSERAL0810R 8.0 7.70 1.0 10 60 8
HSERAL1003R 10.0 9.60 0.3 12 75 10
HSERAL1005R 10.0 9.60 0.5 12 75 10
HSERAL1010R 10.0 9.60 1.0 12 75 10
HSERAL1020R 10.0 9.60 2.0 12 75 10
HSERAL1210R 12.0 11.5 1.0 15 75 12
HSERAL1220R 12.0 11.5 2.0 15 75 12
HSERAL1605R 16.0 15.4 0.5 24 75 16
HSERAL1610R 16.0 15.4 1.0 24 75 16