ตัดหนักมุมรัศมี 4 ขลุ่ยโรงงานปลาย

ตัดหนักมุมรัศมี 4 ขลุ่ยโรงงานปลาย

Material

ตัดหนักมุมรัศมี 4 ขลุ่ยโรงงานปลาย
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia มุม R ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
SEHRAL0305 3 0.5 1.2 50 4
SEHRAL0405 4 0.5 1.6 50 4
SEHRAL0410 4 1.0 1.6 50 4
SEHRAL0505 5 0.5 2 50 6
SEHRAL0510 5 1.0 2 50 6
SEHRAL0605 6 0.5 2.5 50 6
SEHRAL0610 6 1.0 2.5 50 6
SEHRAL0615 6 1.5 2.5 50 6
SEHRAL0805 8 0.5 3.5 60 8
SEHRAL0810 8 1.0 3.5 60 8
SEHRAL0815 8 1.5 3.5 60 8
SEHRAL0820 8 2.0 3.5 60 8
SEHRAL1005 10 0.5 4 75 10
SEHRAL1010 10 1.0 4 75 10
SEHRAL1015 10 1.5 4 75 10
SEHRAL1020 10 2.0 4 75 10
SEHRAL1205 12 0.5 5 75 12
SEHRAL1210 12 1.0 5 75 12
SEHRAL1215 12 1.5 5 75 12
SEHRAL1220 12 2.0 5 75 12
SEHRAL1230 12 3.0 5 75 12