โรงงานปลายเรียว

Taper, 2-flute End Mills
Taper, 2-flute End Mills
Taper, 2-flute End Mills
Taper, 2-flute End Mills
Taper, 4-flute End Mills
Taper, 4-flute End Mills