เจาะโยน Holder

เจาะโยน Holder
รายละเอียดสินค้า
เจาะโยน Holder หนีบช่วง (mm) D L
ขั้นต่ำ สูงสุด
BT30-APU08-80 1-8 36.3 75 82
BT30-APU13-100 1-13 51.5 97 104.5
BT40-APU08-80 1-8 36.3 79 86.5
BU40-APU13-100 1-13 51.5 98 109
BU40-APU16-130 3-16 58 116 130
BT50-APU08-95 1-8 36.3 90 97.5
BT50-APU13-120 1-13 51.5 109 120
BT50-APU13-180 1-13 51.5 109 120
BT50-APU16-130 3-16 58 116 130
BT50-APU16-190 3-16 58 116 176