SDC End Mill โยน

SDC End Mill โยน
รายละเอียดสินค้า
TYPE NO ช่วงจับ L D มะเดื่อ D
BT30-SDC6-60 2-6 60 13 1 DC6
BT30-SDC6-90 2-6 90 13 1 DC6
BT40-SDC6-60 2-6 90 13 1 DC6
BT40-SDC6-90 2-6 90 13 1 DC6
BT40-SDC6-120 2-6 120 13 1 DC6
BT40-SDC6-150 2-6 150 13 1 DC6
BT40-SDC8-90 3-8 90 22 1 DC8
BT40-SDC8-120 3-8 120 22 1 DC8
BT40-SDC10-90 3-10 90 28 2 DC10
BT40-SDC10-120 3-10 120 28 2 DC10
BT40-SDC12-70 3-12 70 34 2 DC12
BT40-SDC12-90 3-12 90 34 2 DC12
BT50-SDC10-110 3-10 110 28 2 DC10

SDC COLLET (สำหรับโรงงานปลาย)

ไม่มีรุ่น L D
SDC 6 3, 4, 6 36 9.6
SDC 8 3, 4, 6, 8 45 15
SDC 10 3, 4, 6, 8, 10 52 19.1
SDC 12 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 60 22