ผู้ถือเครื่องมือ (MGVE-95 °)

บ้าน > ผลิตภัณฑ์ > โละ > โละ > ทิ้งด้ามจับเครื่องมือ > ผู้ถือเครื่องมือ (MGVE-95 °)

ประเภทเลขที่ B E F L ศูนย์พิน Blade รุ่น แคร่พิมพ์ดีด สกรู มือจานธง
MGVE-16-16-125 16 16 37 16 125 GV-2 CN ... 1204 .. S..106 M5 5
MGVE-20-20-125 20 20 37 20 125 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5
MGVE-25-25-150 25 25 37 25 150 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5
MGVE-32-32-170 32 32 37 32 170 GV-2 CN ... 1204 .. S ..106 M5 5