คาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง Reamers (ตรงหน้าแข้ง)

คาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง Reamers (ตรงหน้าแข้ง)

คาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง Reamers (ตรงหน้าแข้ง)
รายละเอียดสินค้า
SH DIA ระยะเวลาในฟลอริด้า OAL ความยาวของ EF ขลุ่ยเลขที่
SCR054 26 93 57 4
SCR055 26 93 57 4
SCR056 26 93 57 4
SCR057 26 93 57 4
SCR058 26 93 57 4
SCR059 26 93 57 4
SCR060 26 93 57 6
SCR061 28 101 63 6
SCR062 28 101 63 6
SCR063 28 101 63 6
SCR064 28 101 63 6
SCR065 28 101 63 6
SCR066 28 101 63 6
SCR067 28 101 63 6
SCR068 วันที่ 31 109 69 6
SCR069 วันที่ 31 109 69 6
SCR070 วันที่ 31 109 69 6
SCR071 วันที่ 31 109 69 6
SCR072 วันที่ 31 109 69 6
SCR073 วันที่ 31 109 69 6
SCR074 วันที่ 31 109 69 6
SCR075 วันที่ 31 109 69 6
SCR076 วันที่ 31 109 69 6
SCR077 วันที่ 31 109 69 6
SCR078 วันที่ 31 109 69 6
SCR079 วันที่ 31 109 69 6
SCR080 วันที่ 31 110 69 6
SCR081 วันที่ 31 110 69 6
SCR082 วันที่ 31 110 69 6
SCR083 วันที่ 31 110 69 6
SCR084 วันที่ 31 110 69 6
SCR085 วันที่ 31 110 69 6
SCR086 33 110 69 6
SCR087 33 110 69 6
SCR088 33 110 69 6
SCR089 33 110 69 6
SCR090 33 125 80 6
SCR091 33 125 80 6
SCR092 33 125 80 6
SCR093 33 125 80 6
SCR094 33 125 80 6
SCR095 33 125 80 6
SCR096 36 133 90 6
SCR097 36 133 90 6
SCR098 36 133 90 6
SCR099 36 133 90 6
SCR100 36 133 90 6
SCR101 41 142 95 6
SCR120 44 151 105 6
SCR130 44 151 105 6