คาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง Reamers (ตรงหน้าแข้ง)

คาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง Reamers (ตรงหน้าแข้ง)

คาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง Reamers (ตรงหน้าแข้ง)
รายละเอียดสินค้า
SH DIA ระยะเวลาในฟลอริด้า OAL ความยาวของ EF ขลุ่ยเลขที่
SCR020 11 49 24 4
SCR021 11 49 24 4
SCR022 12 53 26 4
SCR023 12 53 26 4
SCR024 14 57 28 4
SCR025 14 57 28 4
SCR026 14 57 28 4
SCR027 15 61 32 4
SCR028 15 61 32 4
SCR029 15 61 32 4
SCR030 15 61 32 4
SCR031 16 65 35 4
SCR032 16 65 35 4
SCR033 16 65 35 4
SCR034 18 70 40 4
SCR035 18 70 40 4
SCR036 18 70 40 4
SCR037 18 70 40 4
SCR038 19 75 43 4
SCR039 19 75 43 4
SCR040 19 75 43 4
SCR041 19 75 43 4
SCR042 19 75 43 4
SCR043 21 80 47 4
SCR044 21 80 47 4
SCR045 21 80 47 4
SCR046 21 80 47 4
SCR047 21 80 47 4
SCR048 23 86 52 4
SCR049 23 86 52 4
SCR050 23 86 52 4
SCR051 23 86 52 4
SCR052 23 86 52 4
SCR053 23 86 52 4