2 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

บ้าน > ผลิตภัณฑ์ > โรงสีที่สิ้นสุด > วัตถุประสงค์พิเศษโรงงานปลาย > 2 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
145WW040A 4 10 50 4
145WW050A 5 13 50 6
145WW060A 6 15 50 6
145WW080A 8 20 60 8
145WW100A 10 25 75 10
145WW120A 12 30 75 12
145WW160A 16 40 100 16