3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

Material

3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
145WW030AX3T-6 3 8 50 6
145WW040AX3T 4 10 50 4
145WW040AX3T-6 4 10 50 6
145WW050AX3T 5 13 50 6
145WW060AX3T 6 15 50 6
145WW070AX3T 7 18 60 8
145WW080AX3T 8 20 60 8
145WW090AX3T 9 22 75 10
145WW100AX3T 10 25 75 10
145WW120AX3T 12 30 75 12
145WW160AX3T 16 40 100 16