ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
155WW010 1 2.5 50 4
155WW010-6 1 2.5 50 6
155WW015 1.5 3.75 50 4
155WW015-6 1.5 3.75 50 6
155WW020 2 5 50 4
155WW020-6 2 5 50 6
155WW025 2.5 6 50 4
155WW025-6 2.5 6 50 6
155WW030 3 8 50 4
155WW030-6 3 8 50 6
155WW040 4 10 50 4
155WW040-6 4 10 50 6
155WW050 5 13 50 6
155WW060 6 15 50 6
155WW070 7 18 60 8
155WW080 8 20 60 8
155WW090 9 23 75 10
155WW100 10 25 75 10
155WW110 11 28 75 12
155WW120 12 30 75 12
155WW160 16 40 100 16
155WW200 20 40 100 20