ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
155WW030x3T-3 3 8 50 4
155WW030FX3T 3 8 50 4
155WW040X3T 4 10 50 4
155WW040FX3T 4 10 50 4
155WW050X3T 5 13 50 6
155WW060X3T 6 15 50 6
155WW080X3T 8 20 60 8
155WW090X3T 9 25 75 10
155WW100X3T 10 25 75 10
155WW120X3T 12 30 75 12
155WW160X3T 14 35 100 14
155WW160X3T 16 40 100 16
155WW200X3T 18 40 100 20
155WW200X3T 20 40 100 20