ยาวขลุ่ย 2 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

ยาวขลุ่ย 2 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

Material

ยาวขลุ่ย 2 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
L155WW030-3 3 12 75 3
L155WW030F 3 12 75 4
L155WW030 3 12 75 6
L155WW040 4 16 75 6
L155WW040F 4 16 75 4
L155WW050 5 20 75 6
L155WW060 6 25 75 6
L155WW080 8 32 75 8
L155WW080B 8 35 100 8
L155WW100 10 40 100 10
L155WW120 12 45 100 12
L155WW160 16 65 150 16
L155WW200 20 75 150 20