ยาวขลุ่ย 3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

ยาวขลุ่ย 3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

Material

ยาวขลุ่ย 3 ขลุ่ยพื้นผิวเรียบ End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
L155WW030x3T-3 3 12 75 3
L155WW030Fx3T 3 12 75 4
L155WW030x3T 3 12 75 6
L155WW040x3T 4 16 75 6
L155WW050x3T 5 20 75 6
L155WW060x3T 6 25 75 6
L155WW060Bx3T 6 25 100 6
L155WW080x3T 8 32 75 8
L155WW080Bx3T 8 35 100 8
L155WW100x3T 10 40 100 10
L155WW120x3T 12 45 100 12
L155WW160x3T 16 65 150 16
L155WW200x3T 20 75 150 20