ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 3 ขลุ่ย End Mills (สำหรับโลหะผสมไทเทเนียมประมวลผล)

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 3 ขลุ่ย End Mills (สำหรับโลหะผสมไทเทเนียมประมวลผล)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 3 ขลุ่ย End Mills (สำหรับโลหะผสมไทเทเนียมประมวลผล)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
SED453020 2.0 5 50 6
SED453025 2.5 8 50 6
SED453030 3.0 8 50 6
SED453035 3.5 9 50 6
SED453040 4.0 10 50 6
SED453045 4.5 10 50 8
SED453050 5.0 13 50 6
SED453060 6.0 15 50 6
SED453080 8.0 20 60 8
SED453100 10.0 25 75 10
SED453120 12.0 30 75 12
SED453160 16.0 45 100 16
SED453030F 3.0 8 50 4
SED453040F 4.0 10 50 4

ประเภทเลขที่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
SED452010F 1.0 3 50 4
SED452015F 1.5 4 50 4
SED452020F 2.0 5 50 4
SED452030F 3.0 8 50 4
SED452040F 4.0 10 50 4
SED452050 5.0 13 50 6
SED452060 6.0 15 50 6
SED452080 8.0 20 60 8
SED452100 10.0 25 75 10
SED452120 12.0 30 75 12