ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย, บอล End Mills (อลูมิเนียมอัลลอยประมวลผล)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ DIA ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
UR010 R0.5 2 50 4
UR015 R0.8 3 50 4
UR020 R1.0 4 50 4
UR030 R1.5 6 50 4
UR040 R2.0 8 50 4
UR040-6 R2.0 8 50 6
UR050 R2.5 10 50 6
UR060 R3.0 12 50 6
UR080 R4.0 16 60 8
UR100 R5.0 20 75 10
UR120 R6.0 24 75 12
UR160 R8.0 32 100 16
UR200 R10.0 32 100 20