ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย End Mills

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 2 ขลุ่ย End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ฟลอริด้า DIA (DL) ฟลอริด้ายาว (L1) OAL (L3) Shank Dia (D2)
352AL010F 1.0 2.5 50 4
352AL015F 1.5 4.0 50 4
352AL020F 2.0 5.0 50 4
352AL025F 2.5 7.0 50 4
352AL030F 3.0 8.0 50 4
352AL035F 3.5 10.0 50 4
352AL040F 4.0 10.0 50 4
352AL045 4.5 13.0 50 6
352AL050 5.0 13.0 50 6
352AL055 5.5 13.0 50 6
352AL060 6.0 15.0 50 6
352AL065 6.5 15.0 60 8
352AL070 7.0 17.0 60 8
352AL075 7.5 17.0 60 8
352AL080 8.0 20.0 60 8
352AL085 8.5 25.0 75 10
352AL090 9.0 25.0 75 10
352AL095 9.5 25.0 75 10
352AL100 10.0 25.0 75 10
352AL105 10.5 25.0 75 12
352AL110 11.0 28.0 75 12
352AL115 11.5 28.0 75 12
352AL120 12.0 30.0 75 12
352AL130 13.0 33.0 100 16
352AL140 14.0 35.0 100 16
352AL150 15.0 38.0 100 16
352AL160 16.0 40.0 100 16
352AL170 17.0 40.0 100 20
352AL180 18.0 40.0 100 20
352AL190 19.0 45.0 100 20
352AL200 20.0 45.0 100 20
352AL250 25.0 45.0 100 25

ประเภทเลขที่ ฟลอริด้า DIA (DL) ฟลอริด้ายาว (L1) OAL (L3) Shank Dia (D2)
352AL010-3 1.0 2.5 50 3
352AL015-3 1.5 4.0 50 3
352AL020-3 2.0 5.0 50 3
352AL030-3 3.0 8.0 50 3
352AL010 1.0 2.5 50 6
352AL015 1.5 4.0 50 6
352AL020 2.0 5.0 50 6
352AL025 2.5 7.0 50 6
352AL030 3.0 8.0 50 6
352AL035 3.5 10.0 50 6
352AL040 4.0 10.0 50 6