ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 4 ขลุ่ย End Mills (Helix มุม 45)

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 4 ขลุ่ย End Mills (Helix มุม 45)

Material

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 4 ขลุ่ย End Mills (Helix มุม 45)
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ฟลอริด้ายาว OAL Shank Dia
45L4AL010F 1.0 4 75 4
45L4AL015F 1.5 6 75 4
45L4AL020F 2.0 8 75 4
45L4AL025F 2.5 10 75 4
45L4AL030 3.0 12 75 6
45L4AL040 4.0 16 75 6
45L4AL050 5.0 20 75 6
45L4AL060 6.0 25 75 6
45L4AL080 8.0 25 75 8
45L4AL060B 6.0 25 100 6
45L4AL080B 8.0 35 100 8
45L4AL100 10.0 40 100 10
45L4AL120 12.0 45 100 12
45SL4AL060 6.0 25 150 6
45SL4AL080 8.0 35 150 8
45SL4AL100 10.0 40 150 10
45SL4AL120 12.0 45 150 12
45SL4AL160 16.0 65 150 16
45SL4AL200 20.0 75 150 20