ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 6-ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills

บ้าน > ผลิตภัณฑ์ > โรงสีที่สิ้นสุด > สแควร์โรงสีที่สิ้นสุด > ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 6-ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills

ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ขลุ่ยยาว OAL Shank Dia
6SED060 6.0 15 50 6
6SED080 8.0 20 60 8
6SED100 10.0 25 75 10
6SED120 12.0 30 75 12
6SED160 16.0 40 100 16
6SED200 20.0 40 100 20