ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 6-ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 6-ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills (HRC60)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 6-ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ขลุ่ย Diaขลุ่ยยาวOALShank Dia
6SED060 6.0 15 50 6
6SED080 8.0 20 60 8
6SED100 10.0 25 75 10
6SED120 12.0 30 75 12
6SED160 16.0 40 100 16
6SED200 20.0 40 100 20