ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 6-ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 6-ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills (HRC55)

Material

ไมโครเมล็ดคาร์ไบด์, 6-ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ขลุ่ย Diaขลุ่ยยาวOALShank Dia
6SEDAL060 6.0 15 50 6
6SEDAL080 8.0 20 60 8
6SEDAL100 10.0 25 75 10
6SEDAL120 12.0 30 75 12
6SEDAL160 16.0 40 100 16
6SEDAL200 20.0 40 100 20