4 ขลุ่ยหยาบ End Mills

4 ขลุ่ยหยาบ End Mills

Material

4 ขลุ่ยหยาบ End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ความยาวขลุ่ย OAL Shank Dia
FREAL060 6.0 16 50 6
FREAL080 8.0 20 60 8
FREAL100 10.0 25 75 10
FREAL120 12.0 30 75 12
FREAL140 14.0 35 100 16
FREAL160 16.0 40 100 16
FREAL180 18.0 40 100 20
FREAL200 20.0 45 100 20