ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 6 ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 6 ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills

Material

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 6 ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ขลุ่ย Diaความยาวขลุ่ยOALShank Dia
L6SED060 6.0 25 75 6
L6SED060B 6.0 30 100 6
L6SED080B 8.0 35 100 8
L6SED100 10.0 40 100 10
L6SED100B 10.0 40 150 10
L6SED120 12.0 45 100 12
L6SED120B 12.0 45 150 12
L6SED160B 16.0 60 150 16
L6SED200B 20.0 80 150 20