ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 6 ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 6 ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills

Material

ไมโครคาร์ไบด์เมล็ดยาวขลุ่ย 6 ขลุ่ยยาวมาตรฐาน, End Mills
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเลขที่ ขลุ่ย Dia ความยาวขลุ่ย OAL Shank Dia
L6SEDAL060 6.0 25 75 6
L6SEDAL060B 6.0 30 100 6
L6SEDAL080B 8.0 35 100 8
L6SEDAL100 10.0 40 100 10
L6SEDAL100B 10.0 40 150 10
L6SEDAL120 12.0 45 100 12
L6SEDAL120B 12.0 45 150 12
L6SEDAL160B 16.0 60 150 16
L6SEDAL200B 20.0 80 150 20